Bezpieczne praktyki przed sezonem grzewczym. Dlaczego warto dokonywać przeglądów instalacji grzewczej i wentylacyjnej?

Bezpieczne praktyki przed sezonem grzewczym. Dlaczego warto dokonywać przeglądów instalacji grzewczej i wentylacyjnej?

Przed sezonem grzewczym powinnością właściciela domu jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji grzewczych. Jest to praktyka, która podyktowana jest względami bezpieczeństwa i daje wewnętrzny spokój, iż wszystko zostało należycie sprawdzone i jest pod właściwą kontrolą. W przypadku bloków mieszkalnych za dopilnowanie terminów przeglądów odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca. Właściciele domów jednorodzinnych sami muszą pamiętać o tym obowiązku. Jest to niezwykle ważna czynność dla nich samych, ponieważ gwarantują sobie względy bezpieczeństwa.  Wadliwy system grzewczy lub wentylacyjny może stać się przyczyną poważnej tragedii doprowadzającej, nie tylko do uszczerbku zdrowia, ale także do utraty życia. Mimo nagłośnienia tej kwestii, wciąż słychać o tym, iż ktoś padł ofiara niewłaściwie działającego systemu wentylacyjnego lub grzewczego. Świadomość ludzka, mimo iż zdaje się być w tym temacie dość rozległa, nie jest wystarczająca do zapobieganiu tego typu zdarzeniom.

Piec co dwufunkcyjny – wszystko pod kontrolą

Właściciele domów jednorodzinnych muszą czuć odpowiedzialność za stan techniczny systemu grzewczego. Bez względu na to, czy jest   kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, czy też inny rodzaj pieca, muszą wiedzieć w jakiej jest formie przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym.  Przegląd pieca gazowego oraz innego typu musi odbywać się regularnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. W przypadku pieca gazowego jest to raz na rok. Systematyczny przegląd jest nie tylko gwarancją bezpieczeństwa, ale tez daje odpowiedź na to, czy piec działa właściwe. Nieprawidłowości w działaniu kotła gazowego mogą powodować wyższe rachunki za zużycie. Podczas przeglądu serwisowego można także wykryć usterki i dokonać ich usunięcia lub naprawy. Podczas przeglądu można niejednokrotnie wykryć dysfunkcje, które były niedostrzegalne, a mimo to wpływałyby na właściwą pracę urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *